Biblioteken i Falkenberg
Bibliotekens lånekort

Om du har svårt att läsa tryckt text kan du låna talböcker. För att få låna talböcker måste du bli talbokslåntagare.

När vi har registrerat dig som talbokslåntagare kan du själv ladda ner talböcker från MTM:s katalog Legimus. För att få mer information om talböcker och egen nedladdning kan du läsa mer på MTM:s hemsida legimus.

Om du har frågor som rör talböcker eller Legimus kontakta bibliotekarie Lotta Olaisen på telefon: 0346-886000 eller via e-post: lise-lotte.olaisen@falkenberg.se.

Kort och bra info om egen nerladdning.

FALKENBERGS KOMMUN  | 

 Besöksadress:

Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel:0346-886000  |  kommun@falkenberg.se