Tillgänglighet

Tillgänglighet för Biblioteken i Falkenbergs webbplats

 

Biblioteken i Falkenberg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Biblioteken i Falkenbergs webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Biblioteken i Falkenbergs webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt inom 3 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Vi kan inte garantera att länkade tredjepartstjänster uppfyller kraven på tillgänglighet.

 

Bristande förenlighet med lagkraven

Webbplatsen är delvis förenlig med WCAG 2.0, nivå AA. Följande brister finns:

  • Otillräcklig kontrast mellan text och bakgrund på några ställen
  • Rubriknivån (H1-H3) är fel på några sidor
  • Vår logotyp har fel textalternativ, några bilder saknar alt-text och några bilder har text i bild.

 

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
  • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell

 

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.bibliotek.falkenberg.se.

Senaste bedömningen gjordes 8 april 2020.

Vi har granskat webbplatsen manuellt med följande verktyg:

https://www.webaccessibility.com/test

 

Språk