331999
Den svenska miljörätten / Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg.
Den svenska miljörätten / Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg.
Av: Michanek, Gabriel 1951- (Författare/medförfattare)
Utgivningsår: 2017[2017]
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Kategori: Facklitteratur
ISBN: 9789176789513
Innehållsbeskrivning
Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier. Miljöbalken är den centrala svenska miljöförfattningen. I syfte att främja en hållbar utveckling innehåller balken olika rättsliga verktyg i form av t.ex. hänsynskrav, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövning och särskilda skydd för arter och naturmiljöer. Vid sidan av miljöbalken finns ett stort antal författningar som på olika sätt har betydelse från miljösynpunkt. Den svenska miljölagstiftningen, och tillämpningen av denna, påverkas påtagligt av internationella regler och särskilt av EU-rätten. EU:s miljörätt är omfattande och växande. Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sätts in i ett internationellrättsligt sammanhang, främst EU-miljörätten. I boken ges exempel på hur regler används i olika situationer och flera rättsfall från svenska domstolar, däribland många från Mark- och miljööverdomstolen, och från EU-domstolen behandlas. En central fråga i boken är om lagstiftningen är ändamålsenlig från miljösynpunkt.
INLEDNING -- En grundbok I svensk miljörätt -- Svensk miljörätt : en översikt -- MILJÖRÄTTEN. ALLMÄN DEL -- Ämnet miljörätt -- Utvecklingen av miljörätten -- Internationell miljörätt och EU-miljörätt -- MILJÖBALKEN -- Inledning -- Miljöbalkens mål och genomförande -- De allmänna hänsynsreglerna -- Hushållningsbestämmelserna -- Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram -- Miljökonsekvensbeskrivningar och samråd -- Naturskydd -- Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd -- Verksamheter som orsakar miljöskador -- Vattenverksamhet -- Genteknik -- Kemikalier och biotekniska organismer -- Avfall och producentansvar -- Prövning -- Regeringsprövning -- Offentligrättsliga instrument för genomdrivande av miljökrav : tillsyn och sanktioner -- Ersättning till enskilda vid ingripanden av det allmänna -- Miljöskadestånd samt enskilds och gruppers talan om försiktighetsmått eller förbud -- SEKTORSLAGSTIFTNINGEN -- Inledning -- Planlagstiftning -- Lagstiftning om mark för areella näringar -- Lagstiftning om utvinning av vissa naturresurser -- Lagstiftning om jakt och fiske -- Lagstiftning om transporter och miljö -- Lagstiftning om distribution av energi, vatten, avlopp m.m. -- Lagstiftning om joniserande och icke joniserande strålning -- Lagstiftning om säkerhet mot olyckor m.m.

Här finns titeln:

Loading...

Andra titlar av samma författare

Liknande titlar

340923
Av: Gustafsson, Lina
356108
267549
Av: Dükler, Hannes
205026
Av: Wetterberg, Gunnar
206739
350068
Av: Bjerström, Erika
352336
351924
Av: Wierup, Lasse
352160
Av: Tegenborg Falkdalen, Karin
356594
Av: Frans, Emma
358131
Av: Anderberg, Johan
353174
Av: Palmkvist, Joakim
330193
Av: Höglund, Elisabet
358327
Av: Salihu, Diamant
358530
Av: Bergström, Johanna
197245
349947
Hem
Av: Ernsjöö Rappe, Tinni
263604

Språk

sv-se en-gb