Allmänna utskick från biblioteket är en gratis SMS-tjänst med informationsutskick om bibliotekens verksamhet, såsom tillfällig ändring av öppettider. Dessa utskick är inte regelbundna utan skickas ut när verksamheten anser det vara nödvändigt. SMS-tjänsten inkluderar även återkommande utskick om när mobila biblioteken är på väg till hållplats. OBS! Detta skickas enbart till låntagare som anmält hållplats. Klicka på "visa" vid meddelanden för att kryssa i rutan allmäna utskick. Genom att markera rutan accepterar du utskicket och intygar att du har granskat och samtycker till behandling av uppgifter enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Vill du inte längre få den här typen av utskick måste du själv avmarkera rutan ovan.
 

Användaruppgifter

Välj ny PIN-kod

Steg 1/4

Fyll i uppgifterna nedan för att gå vidare med att välja ny PIN-kod

Lånekortsinformation
Jag vill välja ny PIN-kod via

Kontakta biblioteket om du behöver hjälp för att kunna välja ny PIN-kod

Ett meddelande med instruktioner om hur du går vidare för att välja ny PIN-kod kommer att skickas till ${emailSentVal}

Språk