Många sätt att läsa

Har du eller någon du känner svårt att läsa tryckt text? Det finns många olika sätt att läsa på. Vi på biblioteken hjälper gärna till att hitta ett sätt som passar dig.

Legimus

Legimus är för dig som har svårt att läsa tryckt text. Biblioteket registrerar ett konto i Legimus som ger dig tillgång till tjänsten där kan du ladda ned böcker från MTM:s katalog Legimus, antingen till din dator eller via Legimus-appen i din mobil eller läsplatta. Välkommen in på biblioteket om du vill veta mer!

Ljudböcker

Ljudböcker är inlästa böcker som alla kan låna. Ljudböcker finns på CD eller MP3.


Talböcker

Talböcker är inläsningar för dig som inte kan läsa tryckt text, kanske på grund av synnedsättning eller dyslexi. För att låna talböcker måste vi registrera dig som talbokslåntagare.

Som talbokslåntagare kan du välja om du vill lyssna på fysiska talböcker i en talboksspelare eller om du vill lyssna via en app på din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Talböcker finns för både barn och vuxna och vi på biblioteket hjälper dig att komma igång med tjänsten och ger dig all information du behöver.

Storstilsböcker

För dig med en synnedsättning som gör att du behöver större bokstäver för att kunna läsa finns böcker med storstil. Dessa böcker kan inte köpas i handeln utan finns endast att låna på bibliotek.

Lättlästa böcker

På biblioteken kan du låna lättlästa böcker. Lättlästa böcker är för dig som tycker det är svårt att läsa. Lättlästa böcker finns både för barn, unga och vuxna. Det finns lättlästa böcker för dig som har svenska som modersmål och för dig som lär dig svenska.

 

Språk