Biblioteken i Falkenberg
Bibliotekens lånekort

Lånekort

Det är gratis att låna och det är gratis att få lånekort. Det enda som behövs är en giltig fotolegitimation.

När du får ditt lånekort registreras du i bibliotekets databas.

Lånekortet gäller på huvudbiblioteket, mobila biblioteken och biblioteksfilialerna. Lånekortet är en personlig handling och som innehavare är du ansvarig för det som lånas på kortet. Tappar du bort ditt kort ska du kontakta biblioteket så fort som möjligt så att vi kan spärra kortet.

Om du har glömt ditt lånekort kan du låna om du visar giltig legitimation.

Låneregler

Lånetid och återlämning
Olika lånetider förekommer vilket framgår av lånekvittot. För fjärrlån bestäms lånetiden av långivande bibliotek.

Omlån upp till 5 gånger kan göras om lånen inte är reserverade.

Försenade lån
Om du inte lämnar tillbaka lånen i tid får du betala en förseningsavgift. Se biblioteksavgifter längre ner på sidan. Om lånet inte återlämnats efter andra påminnelsen skickar biblioteket en faktura. När fakturan är betalad avskrivs ärendet och ev. andra avgifter tas bort. Betalas inte fakturan  lämnas ärendet vidare till inkasso. Om lånen återlämnas när faktura erhållits avskrivs fakturan medan eventuella avgifter kvarstår.

Lånestopp
Du blir spärrad som låntagare vid förseningsavgifter på mer än 150 kr. Du blir också spärrad om biblioteket har skickat en faktura på minst 300 kr för förkomna eller skadade media.

När medierna är återlämnade och/eller när skulden är betalad kan du låna igen.

Skador på teknisk utrustning
Biblioteket tar ej ansvar för skador på teknisk utrustning som
uppstått då du använt lånad media (t ex film och musik).

Bibliotekets avgifter

Förseningsavgifter  
Lån/vecka och media 10:-, högst 100 :-/media
7-dagarsbok/dygn 10:-, högst 100:-/bok
DVD/dygn 10:-
Lån på mobila biblioteken/2 veckor och media 10:-, högst 100:-/media
Fjärrlån 10:-, högst 100:-/media eller faktisk kostnad
Påminnelseavgift vuxna fr. 18 år 10:-/påminnelse
Maximiavgift/lånetillfälle 300:-
   
Förnyande av bibliotekskort  
Bibliotekskort; vuxna fr. 18 år 25:-
Bibliotekskort; barn 10:-
   
Reservationer  
Fjärrlån/media 10:-
Fjärrlånekopior Faktisk kostnad
   
Förkomna/förstörda media*  
Vuxenbok, vuxenljudbok 300:-
Fjärrlån Faktisk kostnad
Barnbok, barnljudbok 125:-
DVD, CD-rom 400:-
CD-skiva 150:-
Daisy 100:-
Tidskrift, vuxen / tidskrift, barn 50:- / 25:-
 

* Finns mediet att köpa tas nypris ut om det överskrider ovanstående belopp.

 
Övrigt  
Kopia A4 / A3 2:- / 3:-
Utskrift från PC/Internet 2:-/sida
Skicka fax 15:-
Barnföreställningar 25:-

 

 Regler och avgifter är godkända av Kultur- och fritidsnämnden 2011-12-13

FALKENBERGS KOMMUN  | 

 Besöksadress:

Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel:0346-886000  |  kommun@falkenberg.se