Biblioteken i Falkenberg
Bibliotekens lånekort

Lånekort

Det är gratis att låna och att få lånekort. Det enda som behövs är en giltig id-handling.

Lånekortet gäller på alla kommunens bibliotek. Lånekortet är en personlig värdehandling och du ansvarar för det som lånas. Vårdnadshavare ansvarar för barnens lån. Grundskoleelever får inte låna dvd på skoltid. Be biblioteket spärra kortet om du tappar bort det. Om du har glömt ditt lånekort kan du låna om du visar giltig id-handling. Biblioteket skyddar dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen.
 

Lånetid
Lånetiden är normalt fyra veckor. Du kan se när du ska lämna tillbaka på ditt lånekvitto. Du kan låna om upp till fem gånger om lånen inte är reserverade. Lånetiden blir automatiskt kortare om det är många reservationer. Du ansvarar själv för att dina lån återlämnas i tid.

 

Försenade lån

Om du lämnar tillbaka lånen för sent får du betala en förseningsavgift. Om inte lånet återlämnas efter två påminnelser skickas faktura. Påminnelserna skickas till dig med brev eller e-post, men fakturan skickas alltid till din hemadress. Om du inte betalar fakturan lämnas ärendet vidare till inkasso.

 

Ditt bibliotekskort spärras när du har förseningsavgifter på över 100 kr. Kortet spärras också om biblioteket har skickat en faktura på minst 300 kr för borttappade eller skadade media. Du kan låna igen när du lämnat tillbaka medierna, eller betalat skulden.

 

E-tjänster och datorer

På vår hemsida: bibliotek.falkenberg.se kan du se allt som finns att låna. Om du har en pin-kod kan du själv reservera, göra omlån, se dina lån och boka dator. En pin-kod får du på ditt bibliotek.

 

Avgifter

Du får ditt första bibliotekskort gratis. Behöver du ett nytt kort kostar det 25 kr för vuxna och 10 kr för barn.
 

Försenade lån:                              10kr/vecka och exemplar, max 100 kr per exemplar.

Försenade 7-dagarsmedia/dvd:    10 kr/dygn och exemplar, max 100 kr per exemplar.

Lån på mobilt bibliotek:                 10 kr per 2 veckor och exemplar, max 100 kr per exemplar.

Maxavgift/lånetillfälle                    300 kr

Påminnelseavgift vuxna               20 kr/påminnelse

Avgift för faktura barn och vuxen    25 kr/faktura oavsett om media återlämnas

Ej uthämtade fjärrlån, inom norden    20 kr/bok

Fjärrlån kopior                               faktisk kostnad

Fjärrlån utanför Sverige                faktisk kostnad       

Biblioteket ansvarar inte för skador som lånat media kan orsaka på din egen tekniska utrustning.

 

Borttappade/förstörda media

Vuxenbok, ljudbok                      250 kr

Barnbok, ljudbok                         125 kr

Fjärrlån                                        faktisk kostnad

Dvd                                             400 kr

Musik-cd                                     125 kr

Daisy                                           100 kr

Språk- och inspirationsväska     1500 kr

Tidskrift vuxen/barn                    70 kr/25 kr   

Boklåda                                      140 kr
 

Finns mediet att köpa måste du betala nypris om det är högre än beloppet här ovanför. Du kan också lämna in ett exemplar som du har köpt själv till oss men du måste då betala för omkostnader i samband med att vi gör boken utlåningsbar.

 

Övrigt

Kopior A4                            2 kr/st            Färg 4 kr/st (finns inte på alla bibliotek)

Kopior A3                            3 kr/st            Färg 6 kr/st (finns inte på alla bibliotek)

Utskrifter                             2 kr/sida        Färg 4 kr/st (finns inte på alla bibliotek)

 

Taxor och avgifter beslutade av Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-13

FALKENBERGS KOMMUN  | 

 Besöksadress:

Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel:0346-886000  |  kommun@falkenberg.se