Biblioteken i Falkenberg
Bibliotekens lånekort

Lånekort

Lånekort

Det är gratis att låna och att få lånekort. Det enda som behövs är en giltig id-handling. 

Lånekortet gäller på alla kommunens bibliotek. Lånekortet är en personlig värdehandling och du ansvarar för det som lånas. Vårdnadshavare ansvarar för barnens lån. Grundskoleelever får inte låna dvd på skoltid. Be biblioteket spärra kortet om du tappar bort det. Om du har glömt ditt lånekort kan du låna om du visar giltig id-handling. 

Personuppgifter

Biblioteken behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Uppgifter om dina lån är konfidentiella och raderas när lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda.

De uppgifter vi sparar är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer samt i vissa fall namn och födelsedatum på barn som du är vårdnadshavare för. För minderåriga lagras i vissa fall information om namn och födelsedatum på vårdnadshavare i syfte att till vårdnadshavare skicka räkning på av barn ej återlämnat material. Personuppgifterna kommer endast användas inom Falkenbergs kommuns folkbiblioteksverksamhet.

Vid uppvisande av giltig legitimation har du som låntagare alltid möjlighet att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, samt möjlighet att få dina uppgifter uppdaterade. Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade.

 

Lånetid
Lånetiden är normalt fyra veckor. Du kan se när du ska lämna tillbaka på ditt lånekvitto. Du kan låna om upp till fem gånger om lånen inte är reserverade. Lånetiden blir automatiskt kortare om det är många reservationer. Du ansvarar själv för att dina lån återlämnas i tid.

 

Försenade lån

Om du lämnar tillbaka lånen för sent får du betala en förseningsavgift. Om inte lånet återlämnas efter två påminnelser skickas faktura. Påminnelserna skickas till dig med brev eller e-post, men fakturan skickas alltid till din hemadress. Om du inte betalar fakturan lämnas ärendet vidare till inkasso.

 

Ditt lånekort spärras när du har förseningsavgifter på över 100 kr. Kortet spärras också om biblioteket har skickat en faktura på minst 250 kr för borttappade eller skadade media. Du kan låna igen när du lämnat tillbaka medierna eller betalat skulden.

 

E-tjänster

På vår hemsida: bibliotek.falkenberg.se kan du se allt som finns att låna. Om du har en pin-kod kan du själv reservera, göra omlån och se dina lån. En pin-kod får du på ditt bibliotek.

 

Avgifter

Du får ditt första lånekort gratis. Behöver du ett nytt kort kostar det 25 kr för vuxna och 10 kr för barn.
 

Försenade lån:                              2 kr/dygn och exemplar, max 100 kr per exemplar.

Försenade 7-dagarsmedia/dvd:    10 kr/dygn och exemplar, max 100 kr per exemplar.

Lån på mobilt bibliotek:                 10 kr per 2 veckor och exemplar, max 100 kr per exemplar.

Påminnelseavgift vuxna               10 kr/påminnelse

Ej uthämtade fjärrlån, inom norden    20 kr/bok

Fjärrlån kopior                               faktisk kostnad

Fjärrlån utanför Sverige                faktisk kostnad       

Biblioteket ansvarar inte för skador som lånat media kan orsaka på din egen tekniska utrustning.

 

Borttappade/förstörda media

Vuxenbok, ljudbok                      250 kr

Barnbok, ljudbok                         125 kr

Fjärrlån                                        faktisk kostnad

Dvd                                             400 kr

Musik-cd                                     125 kr

Daisy                                           100 kr

Tidskrift vuxen/barn                    70 kr/25 kr   

Boklåda                                      140 kr

Avgift för ersättningsbok:                50 kr
 

 

Övrigt

Kopior A4                            2 kr/st            Färg 4 kr/st (finns inte på alla bibliotek)

Kopior A3                            3 kr/st            Färg 6 kr/st (finns inte på alla bibliotek)

Utskrifter                             2 kr/sida        Färg 4 kr/st (finns inte på alla bibliotek)

 

Taxor och avgifter beslutade av Kultur-, fritids-, och tekniknämnden 2019-02-21

Sök

Vill du komma i kontakt med biblioteket? Här hittar du information om hur du når oss: Kontakt (Klicka på länken)

FALKENBERGS KOMMUN  | 

 Besöksadress:

Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel:0346-886000  |  kommun@falkenberg.se