Hantering av personuppgifter

Kultur-, fritids- och tekniknämnden behandlar dina uppgifter när du bokar och lånar en publik dator på Biblioteken i Falkenberg.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är allmänt intresse, utifrån Regeringsformen (1974:152) kapitel 14, paragraf 2 samt utifrån regleringar i bibliotekslagen (2013:801).

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att på ett strukturerat sätt erbjuda allmänheten möjlighet att använda publika datorer på Biblioteken i Falkenberg. Behandlingen av personuppgifter sker i samband med bokning av dator i bokningsverktyget Paxxa samt vid användning av datorn. 

Kategorier av personuppgifter som behandlas är:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Bibliotekskortsnummer
  • Tidpunkt för bokning, inloggning och utloggning

Uppgifterna som behandlas lämnas av dig som vill göra en bokning.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du kan även höra av dig till oss via kontaktcenter 0346-88 60 00 eller på kultur.fritid.teknik@falkenberg.se

Sök