Sök

 

Biblioteken i Falkenberg
Bibliotekens lånekort

Äppelhyllan

Biblioteket har böcker för alla. På bibliotekets avdelning för barn och ungdomar finns en hylla som heter Äppelhyllan.
Här har vi böcker och andra medier som passar för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.

Här hittar du:
Lättlästa böcker                                                                          
Bok och DAISY                                                               
Böcker och DVD med teckenspråk    
Digitala talböcker (DAISY)                                                  
Taktila böcker
Flanosagor
Tecken som TAKK

Vi har också en stor avdelning med språkstimulerande böcker och material. Fråga oss gärna om du vill ha något särskilt!

 

Många språk

Biblioteket har barn- och ungdomsböcker på massor av språk! På flera språk finns också cd-böcker att låna. Ibland finns cd+bok så att du kan lyssna och läsa samtidigt. Det finns även cd-skivor med sagor på många olika språk.
Fråga gärna om vi har böcker på just ditt språk!
Du kan också läsa mer om böcker på andra språk på den här sidan:Läsfrämjande i skolan

Läsfrämjande i skolan är ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Den största vikten läggs vid att ge läslust och utveckla elevers läsning av både skönlitteratur och facklitteratur. Bibliotek i skolan stödjer och främjar skolans utbildningsmål och är en pedagogisk resurs för elever, lärare och övriga i skolan. Till Bibliotek i skolan finns en bokpratpool kopplad, denna innehåller närmare 500 barn- och ungdomstitlar med 3 – 16 exemplar av varje titel. Alla kommunal F-5 skolor i Falkenberg deltar.

 

 

Språk-kedjan

Språk-kedjans vision är att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få ett rikt och levande språk. Det finns sex språkväskor som finns att låna via kommunbiblioteken. De finns även på logopedmottagningarna i Halland. Föräldrarnas roll för barns språkutveckling är mycket viktig och genom Språk-kedjan uppmärksammas vilken hjälp som finns att tillgå. Projektet är ett samarbete mellan Barnhälsovården och Kultur i Halland och stöds ekonomiskt av Kulturrådet och Region Halland.

språk-kedjan

Klicka på bilden för att läsa mer.

Språkplan för Falkenbergs förskolor

Vill du komma i kontakt med biblioteket? Här hittar du information om hur du når oss: Kontakt (Klicka på länken)

FALKENBERGS KOMMUN  | 

 Besöksadress:

Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel:0346-886000  |  kommun@falkenberg.se