Digital hjälp

En del i bibliotekens digitala uppdrag

I bibliotekslagen står att folkbiblioteket ”ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. Biblioteket har alltså ett uppdrag enligt lagen att jobba för att fler ska bli digitalt delaktiga.

 

Du är välkommen till ditt folkbibliotek för att testa, eller lära dig mer om, digital teknik och få hjälp med din mobiltelefon eller surfplatta. Vi jobbar enligt mottot: Vi lär oss tillsammans! Det vi inte kan svara på direkt kan vi hjälpas åt att ta reda på.

 

Under våren erbjuder vi Digital hjälp – drop in på Stadsbiblioteket på tisdagar kl. 15–16. 

Vi har också Digital hjälp – boka tid. Du kan boka en bibliotekarie för digital hjälp på vardagar under bibliotekets öppettider. Mejla oss på biblioteket@falkenberg.se, ange dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och/eller mejladress) så tar vi kontakt och bokar en tid med dig.  

Språk