Biblioteken i Falkenberg
Bibliotekens lånekort

Internetdatorer

På biblioteken finns möjlighet att söka på internet och denna service är gratis.
Utskrift kostar 2 kr/sida för svart/vitt och 4 kr/sida för färg.

Internetregler

  • Högst två personer får sitta samtidigt vid samma dator.
  • Allt pornografiskt och olagligt material är förbjudet.
  • All mobbning, rasism, könsdiskriminering och andra kränkande aktiviteter är förbjudna.
  • Överträdelse av någon av dessa regler medför omedelbar avstängning från användande av internetdatorerna.

 

Sök

Vill du komma i kontakt med biblioteket? Här hittar du information om hur du når oss: Kontakt (Klicka på länken)

FALKENBERGS KOMMUN  | 

 Besöksadress:

Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel:0346-886000  |  kommun@falkenberg.se