Biblioteken i Falkenberg
Bibliotekens lånekort

Småbarnsmingel med sagostund
Onsdagar på Stadbiblioteket kl. 14.00 -15.30. Sagostund ca 14.30.
För barn upp till 6 år med sagostund för barn 4-6 år.
Start 7 februari. Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

Babymingel
Fredagar på Stadsbiblioteket kl. 10.00-11-00, sångsund ca 10.30.
För barn 0-18 månader.
Start 9 februari. Vi bjuder på kaffe och te.

Sagostunder på arabiska
Lördagar på stadbiblioteket kl. 11.00
För barn upp till 8 år.
17/2, 24/2, 3/3 och 10/3

FALKENBERGS KOMMUN  | 

 Besöksadress:

Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel:0346-886000  |  kommun@falkenberg.se