Läsa på annat sätt

 

Biblioteken i Falkenberg
Bibliotekens lånekort

 

 

Lätt att läsa och tydliga bilder

Böcker med bilder kan vara ett bra stöd för att lära sig begrepp och ord.

 

Böcker att känna på – taktila bilderböcker

Bilderna i taktila böcker är upphöjda och gjorda av olika material. De är lätta att känna. Taktila bilderböcker görs främst för barn med synskada, men även barn med andra funktionshinder kan ha glädje av dem.

 

Talböcker

Talböcker är gjorda för barn och ungdomar som har svårt att läsa tryckt text. Böckerna är inlästa på CD-romskiva som kallas DAISY. Det går att lyssna på DAISY på särskild talboksspelare, i dator, CD-spelare med MP3-funktion eller mobil.

 

Teckenspråk

Teckenspråket är visuellt och har ingen skriven form. Därför är böcker på teckenspråk inspelade på DVD.

 

AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Böcker med tecken som stöd till tal (TAKK) är gjorda för barn som hör, men behöver kompletterande kommunikationshjälp. Tecknen är lånade från teckenspråket, men böckerna är på svenska.

 

 

Sök

Vill du komma i kontakt med biblioteket? Här hittar du information om hur du når oss: Kontakt (Klicka på länken)

FALKENBERGS KOMMUN  | 

 Besöksadress:

Nygatan 34, Postadress: 311 80 Falkenberg  tel:0346-886000  |  kommun@falkenberg.se