Vi tar bort förseningsavgifterna!

Vi tar bort förseningsavgifterna!

Från den 1 januari 2022 tar vi inte längre ut dygnsavgifter för försenade lån vid Biblioteken i Falkenberg. Precis som tidigare blir du efter en tid ersättningsskyldig för de lån som av någon anledning inte återlämnats till biblioteken och du spärras från att göra nya lån tills beloppet är betalt eller du har lämnat tillbaka det du lånat.

Att vi nu tar bort förseningsavgifterna ser vi som en positiv nyhet som kan göra att fler upptäcker bibliotekens tjänster. Tidigare under pandemin togs förseningsavgifterna tillfälligt bort, vilket inte inverkade på när böcker återlämnades. Därför tar vi nu bort förseningsavgifterna permanent.

Genom att ta bort förseningsavgifter ger vi mer jämlika förutsättningar för alla att använda bibliotekens tjänster – vilket kan stärka demokratin när fler får möjlighet att ta del av information.

En riktigt bra start på 2022!

Språk