Minska avfallet genom avfallstrappan

Minska avfallet genom avfallstrappan

Har du koll på avfallstrappan? Den vägleder oss att minska våra avfallsmängder och sluta våra kretslopp. Se utställningen på stadsbiblioteket.

Har du koll på avfallstrappan? Den vägleder oss att minska våra avfallsmängder och sluta våra kretslopp.

 

På biblioteket kan du låna en bok eller lyssna på ljudbok. Då hjälper du till att minska avfallsmängderna.

 

Har du köpt en bok kan du återvinna den. Genom att vi återvinner böcker istället för att sortera dem som brännbart tar vi ett steg upp i avfallstrappan.

Då kan de bli nya böcker och slipper eldas upp. Ett mycket bättre sätt att ta hand om våra resurser!

 

Avfallstrappan är en enkel metod för att tänka miljösmart och hållbart. Minimera är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna och så vidare.

 

Utställningen på stadsbiblioteket görs i samarbete med Vivab.

Språk