Äppelhyllan

Alla barn och familjer är olika! Här finns inspiration för den som läser med ögon, öron eller fingertoppar. Det finns också böcker och spel för att stimulera och stärka barns språkutveckling.

Det här finns på äppelhyllan:

Böcker och information om olika funktionsnedsättningar, för barn och vuxna

 

Böcker med symboler som stöd - Pictogram

Pictogram är ett system av bildliknande grafiska symboler tecknade i vitt mot svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord eller begrepp. Pictogram är för dem som behöver kommunicera med bilder. Här kan du läsa mer om pictogram: Specialpedagogiska skolmyndigheten, pictogram

 

Böcker med teckenspråk

 

Böcker med tecken som stöd till tal – TAKK

TAKK står för ”tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.” Med det menas att det talade språket kompletteras med tecken från teckenspråket. Barn, unga och vuxna kan använda TAKK när talet inte räcker till. En person kan också behöva stöd för att förstå det talade språket. Tecken och tal förstärker varandra och underlättar också språkinlärningen. Berättelser med TAKK är bilderböcker med text och teckenbilder i. På bilden visas hur du gör tecknet. Läs mer om TAKK här: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tecken som AKK

 

 

Taktila bilderböcker – läsa med fingrarna

Taktila bilderböcker (länk till katalogens taktila böcker) kan du läsa med fingrarna. Böckerna innehåller text i punktskrift och bilder att känna på. Bilderna kan vara av tyg eller annat material.

 

 

Böcker i punktskrift

För den som har en synnedsättning finns det böcker med punktskrift, där man läser med fingrarna. Det finns tusentals böcker med punktskrift att låna från Myndigheten för tillgängliga medier. Ofta är barnböckerna både taktila och försedda med punktskrift. Myndigheten för tillgängliga medier har även en punktskriftstjänst som gör punktskrift av artiklar ur tidskrifter med mera.

 

Material för att stimulera barns språkutveckling

I bibliotekets Äppelhylla hittar du också böcker och spel för att stimulera och stärka barns språkutveckling, klicka på länken!

  • Läs- och skrivträningPå Barnens biblioteks webbplats finns det mer att läsa om Äppelhyllan.

 

Nytt på äppelhyllan

Sök