Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid och senare skicka räkning om du eller barn som du är vårdnadshavare för inte har lämnat tillbaka lånat material. Vidare för att kunna meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning, för att hantera lokalbokningar och för att skicka ut annan verksamhetsrelaterad information. Uppgifter om dina lån är konfidentiella och raderas när lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda.

De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer samt namn och födelsedatum på barn som du är vårdnadshavare för och som har bibliotekskort. Personuppgifterna sparas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer endast att användas inom Falkenbergs kommuns folkbiblioteksverksamhet. Icke aktiva användare tas bort efter fem år. Om du visar upp en giltig id-handling kan du som låntagare alltid få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och uppdatera dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, när du har lämnat tillbaka dina lån och inte har några skulder. 

Språk