Användarvillkor

Lånekort
Du får ditt första lånekort gratis.

Behöver du ett nytt kort kostar det 25 kr för vuxna och 10 kr för barn.

 

Fjärrlån

Fjärrlån kopior: faktisk kostnad

Fjärrlån utanför Norden: faktisk kostnad

Ej uthämtade fjärrlån: 40 kr / bok

 

Förseningsavgifter

Vuxenmedier (inkl. fjärrlån): 2 kr per dag och exemplar, max 100 kr per exemplar.

Vuxenmedier mobila biblioteken: 10 kr per 2 veckor och exemplar, max 100 kr per exemplar.

Barnmedier: 0 kr

DVD, TV-spel: 10 kr per dygn och exemplar, max 100 kr per exemplar.

 

 

Förlorade/förstörda medier

Bok/Ljudbok vuxen: 250 kr

Bok/Ljudbok barn, pocket vuxen: 125 kr

DVD: 400 kr

TV-spel: 600 kr

Musik-CD: 125 kr

Talbok: 100 kr

Tidskrift vuxen / barn: 70 kr / 25 kr

Boklåda: 140 kr

Fjärrlån: faktisk kostnad

Avgift för ersättningsbok: 50 kr

Biblioteket ansvarar inte för skador som lånade medier kan orsaka på din egen tekniska utrustning.

 

Kopior och utskrifter

A4 svartvit / färg 2 kr/st / 4 kr/st

A3 svartvit / färg 3 kr/st / 6 kr/st

 

Taxor och avgifter är beslutade av Kultur- fritids- och tekniknämnden och gäller från 2021-01-01.

 

Lånekort

Det är gratis att låna och att få lånekort. Det enda som behövs är en giltig id-handling. Lånekortet gäller på alla kommunens folkbibliotek. Lånekortet är en personlig värdehandling och du ansvarar för det som lånas. Vårdnadshavare ansvarar för barnens lån. Be biblioteket spärra kortet om du tappar bort det. Om du har glömt ditt lånekort kan du låna om du visar giltig id-handling.

 

Personuppgifter

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning. Uppgifter om dina lån är konfidentiella och raderas när lånen är återlämnade och eventuella skulder är betalda.

 

De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnum­mer, adress, e-postadress, telefonnummer samt namn och födelsedatum på barn som du är vård­nadshavare för och som har lånekort. Detta görs för att vi ska kunna skicka räkning om barnet inte har lämnat tillbaka material.

 

Personuppgifterna sparas i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer endast att användas inom Falkenbergs kommuns folkbiblioteksverksamhet. Icke aktiva låntagare tas bort efter fem år.

 

Om du visar upp en giltig id-handling kan du som låntagare alltid få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och uppdatera dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, när di har lämnat tillbaka dina lån och inte har några skulder.

 

Lånetid

Lånetiden är normalt fyra veckor. Du kan se när du ska lämna tillbaka på ditt lånekvitto. Du kan låna om upp till fem gånger om lånen inte är reserverade. Lånetiden blir automatiskt kortare om det är många reservationer. Du ansvarar själv för att dina lån återlämnas i tid.

 

Försenade lån

Om du lämnar tillbaka lånen för sent får du betala en förseningsavgift. Om inte lånet återlämnats efter två påminnelser skickas en räkning. Ditt lånekort spärras när du har avgifter på 100 kr eller mer. Du kan låna igen när du lämnat tillbaka lånen eller betalat skulden. Anvisning om betalsätt finns på räkningen.

 

E-tjänster

På vår hemsida: bibliotek.falkenberg.se kan du se allt som finns att låna. Med din pin-kod kan du själv reservera, göra omlån och se dina lån. En pin-kod väljer du antingen på hemsidan eller på ditt bibliotek.

 

Våra bibliotek

Stadsbiblioteket

Mobila biblioteken

Skogstorps bibliotek

Slöinge bibliotek

Ullareds bibliotek

Vessigebro bibliotek

Ätrans bibliotek

 

Alla bibliotek nås via Kontaktcenter: 0346-88 60 00

 

 

Språk